- Betyr nedleggelse

Renoveringen av Bardufoss videregående utsettes.
nyheter

I en fersk tilstandsrapport beskrives det hvordan Bardufoss videregående skole skriker etter oppussing. Av 29 bygninger er det bare naustet, internatstyrerbolig, en garasje og nyskolen som er i god teknisk stand.

Likevel har fylkesrådet vedtatt at de vil utsette en oppgradering, slik at den kan sees i sammenheng med framtidig skolestruktur i Midt-Troms.

- Når man kommer med forslag om at man ikke skal støtte renovering før man har sett på ny skolestruktur, så er det ingen annen logikk i det enn at man vil legge ned Bardufoss, sier Roar Sollied (V).

Brukte dobbeltstemme

Onsdag var saken oppe i helse- og utdanningskomiteen i fylket. Der foreslo Venstre, med Sp som medforslagsstiller, å beholde skolen på Bardufoss og starte renovering umiddelbart. Forslaget ble nedstemt, etter at komitéleder Kent Gudmundsen brukte sin dobbeltstemme.- Bardufoss videregående skole har vært forsømt i årevis, nå må man ikke drive mer uthaling, sier Sollied.- Det er ikke snakk om å legge ned. Hvor mye man skal oppgradere på Bardufoss avhenger av hva som skjer med Høgtun skole, sier komitéleder Kent Gudmundsen.Han forklarer at de ønsker å få kartlagt hvor stor gevinsten av å legge ned Høgtun er, før de vet hvor store fasiliteter det er behov for på Bardufoss.

Avgjøres i desember

- Det er ingen som per i dag kan settte i gang med renovering, for det finnes ikke penger, sier Pål Julius Skogholt, fylkesråd for utdanning og helse.

Han poengterer at vedtaket ikke betyr at det er mulig at skolen legges ned.

- Hvis vi skal bruke 300 millioner kroner på å pusse opp skolen, vil det bli uansvarlig hvis vi ikke samtidig ser på en eventuell samlokalisering av Bardufoss og Høgtun.

Han poengterer at vedtaket ikke er en utsettelse. Tilstandsrapporten vil danne grunnlag for en vurdering på budsjettmøtet i desember.

- Det er ingen tvil om at noe må gjøres, sier Skogholt.

Tilstandsrapporten fra Bardufoss videregående skole skal behandles videre i Fylkestinget 9. juni.

Relaterte saker: