Molteloven opprettholdes

Regjeringen mener det fortsatt skal være ulovlig å plukke molter på moltebærland i Nord-Norge.
nyheter

Regjeringen la fredag frem et forslag til en omfattende revisjon av straffeloven av 1902. Blant de mindre påaktede paragrafene som er vurdert, er den såkalte molteloven: Straffelovens paragraf 400 sier at det er lovlig å plukke bær, sopp, blomster og røtter av ulike slag på uinnhegnet sted (utmark).

Paragrafen gir samtidig et unntak for Nord-Norge: Her er det ikke lov å plukke molter på såkalt moltebærland.

Høste og bærePlukking straffes likevel kun dersom den skjer mot eierens uttrykkelige forbud eller uten at bærene blir spist på stedet.

Regjeringen mener regelen om den alminnelige høstingsretten i utmark bør flyttes til friluftsloven - og at unntaket fra høstingsretten for molter i Nord-Norge flyttes til samme sted uten en endring av realitetene. En nærmere vurdering av den nordnorske unntaksbestemmelsen bør skje i forbindelse med en revisjon av friluftsloven, mener regjeringen.Den såkalte molteloven har vært under sterkt press. Den har sin bakgrunn i moltenes økonomiske betydning for gårdbrukere i Nord-Norge historisk.

Siste ord i Stortinget

Fra 1970 hadde straffeloven også en bestemmelse om at det er forbudt å plukke moltekart. Denne bestemmelsen ble opphevet i 2003.Det er i siste hånd som Stortinget som skal vedta den nye straffeloven.