Anne-May Johansen"/>

Fosterfar forgrep seg på 14-åring

Fosterfaren i slutten av 50-årene var "pessforelsket" og følte seg både som bestefar og 16-åring i forhold til jenta på 14 han hadde omsorg for — og som han forgrep seg seksuelt på.
nyheter

Nylig ble mannen fra Midt-Troms dømt til fem måneder ubetinga fengsel for overgrepene.

Særdeles skjerpende

Senja tingrett mener overgrepene mot den 14 år gamle jenta er begått under særdeles skjerpende omstendigheter fordi mannen har misbrukt sitt omsorgsforhold og sin stilling overfor henne.

I Senja tingrett nylig erklærte mannen seg ikke skyldig i overgrepene mot den unge jenta. Han erkjente i retten ikke alle forholdene han er tiltalt for. De handlingene overfor jenta som mannen har erkjent å ha gjort, er imidlertid ifølge retten nok til å dømme ham. Innrømmelsene og lydopptak av telefonsamtaler mellom ungjenta og mannen mener retten dokumenterer at mannen hadde andre motiver enn bare å ville hjelpe henne.

"Etter rettens oppfatning har tiltalte ønsket å fortsette et seksuelt forhold til fornærmede. Bare tiltaltes innrømmelser medfører at han har gått langt utenfor rammen for en hjelp på fornærmedes premisser", slår retten fast.

Grovt tillitsbrudd

Domstolen mener det av allmennpreventive grunner må reageres strengt mot voksnes seksuelle handlinger mot barn, og viser til de alvorlige psykiske skadevirkningene for fornærmede utsettes for etter slike overgrep. Retten mener fornærmede i denne saka var i en spesielt sårbar situasjon fordi hun var plassert av barnevernet hos mannen som forgrep seg.

Retten slår fast at mannen har begått et grovt tillitsbrudd overfor ungjenta, som hadde betrodd seg til han om problemene sine og som hadde et godt forhold til ham.

Les mer i dagens utgave av Folkebladet.