Anne-May Johansen"/>

Til tannlegen med brekkjern

Med brekkjern, som en klassisk tyv i natten, gikk 36-åringen løs på tannlegekontor etter tannlegekontor i Finnsnes sentrum.
nyheter

Nå bærer det i fengsel med mannen, som ikke er registrert med fast bopel, men som opplyses å oppholde seg på Finnsnes.

Straffa er satt til ett år og to måneder ubetinga fengsel og omfatter også kjøring med lav promille og høy fart og uten førerkort. 36-åringen dømmes også for ha nekta å stoppe på ordre fra politiet.

De forholdene han nå dømmes for er dessuten begått i prøvetida til en tidligere dom mannen har pådratt seg og er således en fellesstraff for flere lovovertredelser.

Den rusbelasta 36-åringen er tidligere dømt hele ni ganger for grovt tyveri, bruk av narkotika, og ureglementert kjøring. De forholdene han nå dømmes for, utgjør åtte måneder ubetinga fengsel.

Morfin

Utbygget at innbruddene i slutten av januar i år, ble ikke det helt store:

¦ Fra et tannhelsefirma fikk tyven med seg 91 gram tanngull, kontantbeholdning på 1.800 kroner, en bærbar PC og en trådløs telefon.

¦ Fra et tannlegekontor tok han frimerker for minst 1.000 kroner, rundt 200 kroneri vekslepenger, ti morfintabletter til en verdi av rundt 50 kroner hver og et par sandaler.

¦ Kontor nummer tre fikk det største tapet: Derfra ble det tatt et lupebrillesett til en verdi av 29.200 kroner, I tillegg fikk innbruddstyven med seg en gasslighter til 150 kroner og 300 kroner i kontanter.

36-åringen falt imidlertid for eget grep etter innbruddet. For mens han var på tyveritoktet, begynte han å spise av morfintablettene. Ifølge dommen mot mannen ble han "svært ruset".

Og da gikk det ikke likere til enn at mannen mista lommeboka si på tur fra bygget med tannhelsebedriftene. Og i den lå det bevismateriale: I tillegg til fem morfintabletter, lå også mannens bankkort. For lensmann Arnold Nilsen i Lenvik var det deretter en kurant affære å få pågrepet mannen dagen etter innbruddet. Da hadde han brekkjern i bagen han hadde med seg...

(Folkebladet.no)