Gjenvalgt leder

Senja og omegn sameforening har valgt nytt styre.
nyheter

Lennart Nordhus ble gjenvalgt som leder av sameforeningen (NSR) i Senja og omegn, og han vil fortsette å fokusere på språk- og kulturarbeid.

- Årsmøtet ba styret om å kontakte Kvannås, Grasmyrskogen, Nordli, Kvannli grendeutvalg og reinbeitedistriktet på Nord-Senja for å få et samarbeid i Gammeprosjektet og grendeutvalgets prosjekt angående gapahuker og sti, forteller Lennart Nordhus til nsr.no.

På årsmøtet ble sametingsrepresentant Randi Skum og Kåre Raue ble gjenvalgt som styremedlemmer, og nye rundt styrebordet er Odd Rørbakk og Mari-Ann Grønås. Eli Pedersen, Bjørnar Hansen og John Håkon Kristiansen ble valgt til varamedlemmer.

- Jeg er glad for aktiviteten i Senja og omegn sameforening og synes det er positivt at forening rekrutterer nye folk inn i styret, sier leder i NSR Silje Muotka.