Lenvik Sp har bestemt seg

Det går mot fire nye "blå" år i Lenvik.

BLÅTT VIDERE Line Miriam Sandberg (Frp) og Geir Inge Sivertsen (H). Sistnevnte ser nå ut til å få fortsette som ordfører i Lenvik.  Foto: Amund Hansen

nyheter

FINNSNES: Sp kommer til å gå i forhandlinger med Høyre, KrF og Frp, og da med intensjon om å å få en felles politisk avklaring for den kommende fireårsperioden på plass.

Det opplyser Bjørn Richard Pedersen, Sps forhandlingsleder, etter at partiet var ferdig med sitt medlemsmøte sent tirsdag kveld.

- To tilbud

- Vi fikk inn to tilbud. Tilbudet fra den borgerlige siden var for det første veldig bra i forhold til forespeilede posisjoner. Vi følte også at dette tilbudet sikrer at vi får utøvd Sp-politikk de neste fire årene, sier Pedersen.

Han ønsker imidlertid ikke å gå nærmere inn på tilbudet nå.

- Men dere støtter fire nye år med Geir Inge Sivertsen som ordfører?

- Ja, det er det som ligger i grunnen for den intensjonsavtalen vi nå kommer til å inngå, bekrefter han.

Utgangspunktet for den inneværende perioden i Lenvik var et samarbeid mellom nettopp Sp, Høyre, FrP og KrF. Midtveis i perioden valgte imidlertid Sp å bryta ut av samarbeidet. Bruddet handlet om uenigheter vedrørende investeringsramma til den nye ungdomsskolen på Finnsnes.

Samarbeid

- Men likevel vil dere samarbeide på nytt?

- Vi har lært av denne perioden, alle fire partiene. Nå får vi inn nye folk, og det er en helt ny avtale som skal utformes. Vi tar med oss lærdom til dette arbeidet, ikke minst i forhold til å ta med det som skjelner oss fire partier, sier Pedersen.

- Var det mye uenighet i Sp om hvilken retning som skulle velges?

- Det var selvsagt diskusjoner, men egentlig liten tvil ut fra det som forelå av tilbud.