Det graves så det griner i sentrum

TP Maskin er i full gang med gravearbeider i Ringveien og Nygårdsveien på Finnsnes.

DYPT I begynnelsen av forrige uke startet TP Maskin opp arbeidet med å skifte ut hovedvannledninga. 

nyheter

FINNSNES: – Vi holder på med en vann- og avløpsjobb for Lenvik kommune, sier Trond Pettersen i TP Maskin.

I Ringveien, fra krysset mot Fredheimgården og frem til krysset til Ringveien senter, er maskinentreprenøren i gang med å skifte ut hovedvannledninga. I Nygårdveien byttes hovedvann- og spillvannledning.

– Hvor lenge kommer arbeidet til å pågå?

– I Ringveien skal vi være ferdige til å åpne veien onsdag 13. mai. Vi skal være ferdige i Nygårdsveien samme dag.

Fem jobber

– Er jobben ”grei skuring”?

– Ja absolutt. Vi har kontrakt med kommunen, der vi har litt utskiftinger fem forskjellige plasser. Vi er delvis ferdig med en jobb i Blomli/Aspelund, og så har vi gjort unna en liten sak på Gibostad. Vi skal også i gang med en jobb til i Finnsnes sentrum, men dette tar vi først over 17. mai, forteller Pettersen.

– Og da er dere ferdige med denne kontrakten?

– Ja, da gjenstår bare asfaltering og opprydding. Dette satser vi på å få gjort før ferien.

Nok å gjøre om dagen

Pettersen kan for øvrig fortelle om greie forhold i anleggsbransjen, i hvert fall hos TP Maskin har de nok å henge fingrene i for tida.

– Inntrykket mitt er at de fleste i bransjen har det ganske greit for tida, og for vår del holder vi på med en stor jobb i Balsfjord – den nye linja mellom Ofoten og Balsfjord. I slutten av mai starter vi også opp igjen i Kaperdalen, hvor vi kommer til å holde på frem til månedsskiftet september/oktober, sier Pettersen.

TP Maskin startet opp arbeidet med å skredsikre rasfarlig vei i Kaperdalen i fjor høst.

– Så dere har ikke lite å henge fingrene i?

– Nei, overhodet ikke. Vi ser oss selvfølgelig rundt etter andre jobber, men vi har nok å henge fingrene i.