Fikk «på pungen» etter utroskap

Kvinna skulle bare avsløre sin utro kjæreste. Nå må hun i fengsel.

trio FATALE: Dommen fra Senja tingrett skilder et utroskapsdrama som kulminerte i et nokså voldelig basketak.Foto: Stian Andre Lund 

nyheter

FINNSNES: Kvinna i 30-årene er av Senja tingrett nylig dømt til 60 dager fengsel, hvorav 40 dager gjøres betinget. Altså må hun som en følge av et utroskapskomplott som utartet i feil retning tilbringe 20 dager bak lås og slå.

Det var i romjula i 2013 at kvinna diskuterte kjæresten og erfaringene med han sammen med kjærestens tidligere samboer. De to damene ble sågar enige om komplott for å avsløre den utro mannen. Planen var at den tidligere samboeren skulle få med seg mannen opp på soverommet, og at kvinna deretter skulle komme inn og «ta dem på fersken».

”Surprise”

I januar i fjor lot kvinnene det stå til, og riktignok fikk eks-samboeren med seg mannen opp på soverommet. Den andre kvinna sa «surprise» da hun kom inn på soverommet og fant kjæresten på rygg i senga, naken nedentil, og med den andre kvinna oppå seg – påkledt. Men etter dette var det lite som gikk etter planen.

Mens eks-samboeren forlot rommet, utviklet det seg et slags basketak mellom det daværende kjæresteparet. Noe som resulterte i at mannen, som kommer fra Lenvik, endte opp med nokså alvorlige skader på pungen. Totalt måtte han sy 12 sting. I tillegg ble han slått i hodet med en spade.

Selvpåført skade

Kvinna mente at grepet hun i kampens hete hadde tatt rundt mannens «stell» ikke kunne være årsaken til pungskadene. Ifølge henne var skadene selvpåført med en saks. Det klarer imidlertid ikke retten å se for seg.

«At noen selv skulle ha påført seg slike skader på et så sensitivt område fremstår som svært usannsynlig, og det er ikke holdepunkter for at fornærmede var ruset eller lignende denne dagen», konstaterer retten, som også viser til en legeuttalelse som også støtter under at pungskaden er mer forenlig med laserasjon/riving enn bruk av kniv eller lignende.

Frikjent eks-samboer

I straffeskjerpende retning har retten lagt vekt på at volden fant sted i fornærmedes eget hjem, hvor han var delvis naken og ble overrasket av to personer som han hadde hatt nære forhold til. Retten viser også til at det ikke er tale om noen bagatellmessig vold han ble utsatt for.

«Skadepotensialet ved slag mot hodet er svært høyt. Vold mot testiklene har videre en klart krenkende karakter».

I formildende retning legger retten stor vekt på mannens provokasjon i forhold til legemsfornærmelsen mot pungen. Det vises i så måte til at pungvolden neppe hadde funnet sted uten mannens lugging av kvinna.

I utgangspunktet var også den andre kvinna tiltalt for volden mot mannen. Hun er imidlertid frikjent etter at retten konstaterer at hun ikke var i huset da volden skjedde, men utenfor for å samle dyr og ting inn i bilen sin. Retten mener heller ikke at kvinna brøt sin handlingsplikt ettersom hun da hun kom til grep inn for å ende basketaket.