– Mye ulovlig kjøring

Kontroller i vinter har avdekket ulovlig motorferdsel i utmark, ulovlig kjøring i verneområder, kjøring uten førerkort, kjøring med uregistrert scooter, kjøring uten reg.nr. påmontert og voksne som lar mindreårige kjøre.

spor: Politiet kontrollerte scooteraktiviteten med helikopter før påske. Resultatet var nedslående.  Foto: Politiet

nyheter

FINNSNES: Onsdag holdt politiet i Troms en pressekonferanse der man la fram tallmateriale over vinterens ulovlige motorferdsel i utmark.

– Den ulovlige kjøringen er godt synlig, med scooterspor direkte ut i terrenget fra hus, hytter og gårder. Det kjøres nær sagt over alt, både langs kysten og på innlandet, både over og under skoggrensen, forteller politioverbetjent Rolf Olav Sollied som er miljøkoordinator i Troms politidistrikt.

Han forteller at kjøring i skogsområder er med på å forstyrre dyrelivet, som søker tilflukt der det er mat og skjul. Kjøring på fjellet ser man ofte i form av såkalt highmarking, der det er om å gjøre å komme lengst mulig opp en bratt fjellside. Her er faren for snøskred større, med de konsekvenser det kan medføre.

– Det som kanskje bekymrer mest fra vinterens kontroller er at vi avdekket flere tilfeller av voksne som overlater scooteren til mindreårige, også foreldre som lar barna kjøre. Dette er klart ulovlig, og det er det gode grunner for. Ungdom i 15-årsalderen utsettes for betydelig risiko når de slippes løs alene på scooter i skredfarlig terreng, understreker politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt.

Kontroller

Politiet kontrollerer motorferdsel i utmark i godt samarbeid med Statens naturoppsyn, Statskog Fjelltjenesten og Tollvesenet. Politiet mottar også en del anmeldelser fra grunneiere og tredjeperson.

Hittil i år er det registrert 36 anmeldte forhold for ulovlig motorferdsel i utmark med snøscooter, mot 12 i 2014, 21 i 2013 og 2012, og ni anmeldelser i 2011.

Én enkelt kontroll med helikopter i palmehelga rett før påske resulterte i 17 av årets 36 anmeldelser for ulovlig motorferdsel i utmark.

Totalt resulterte kontrollen i 42 anmeldte forhold, fordelt på motorferdselsloven, naturmangfoldsloven og trafikklovgivningen.

I tillegg til 17 anmeldelser for ulovlig motorferdsel i utmark, var det syv anmeldelser for kjøring i verneområder, åtte for kjøring uten førerkort, to for kjøring med uregistrert scooter, to for bevisst å kjøre utenregistreringsnummer påmontert og seks for å overlate scooteren til personer som ikke fyller vilkårene for kjøring, av disse var fire mindreårige.

– For mye

Regionlensmann Arnold Nilsen sier til Folkebladet at kontroller ikke har hatt høy prioritet, men at man registrerer høy aktivitet når man først er ute.

– I år har vi i beskjeden grad ført kontroll, men vi hadde en kontroll på Kistefjell der syv personer ble anmeldt. Vi er en del av det tallmaterialet som ble presentert i dag og vi ser at aktiviteten er langt utover det som er akseptabelt, konkluderer lensmannen.