Null skredfare - og da er sikringa i rute

Takket være en vinter uten skredfare er skredsikringsarbeidet i Kaperdalen i rute.

SKREDSIKRING: Grovarbeidet med å fylle ut den nye vegen over Kaperdalsvatnet er ferdig. Eksisterende veg, som er skredfarlig, ses i bakgrunnen inne ved fjellsida. Foto: Vidar Bjørkli 

nyheter

KAPERDALEN: Det har vært mye fokk og rokk oppe i Kaperdalen i vinter. Til tider har arbeidsfolket som jobber med skredsikringa forbi det rasfarlige partiet ved Kaperdalsvatnet, måttet kjøre i kolonne for å komme seg på jobb om morgenen eller heim om ettermiddagen.

– Sjøl om vinteren ikke har vært spesiell snill med oss, så har vi ikke vært plaget med stengt veg som følge av ras eller rasfare. Det har gjort at arbeidsfolket har kommet seg på jobb, og at vi har kunnet holde tidsplanen, sier daglig leder Trond Pettersen i TP Maskin.

20 millioner

Anleggsfirmaet fra Finnsnes har jobben med å bygge den nye, skredsikre vegen for Statens vegvesen forbi det rasfarlige partiet ved Kaperdalsvatnet. Den nye traséen legges over vatnet i en lengde av cirka 1.800 meter. Prosjektet har en kostnad på rundt 20 millioner kroner.

Arbeidet startet opp i høst. Siden da har TP Maskin sprengt ut 90.000 kubikkmeter fjell, som er brukt i vegyllinga over vatnet. På det dypeste er det fylt ned til 11 meter. For å fjerne muddermassene i bunnen har TP Maskin måttet bruke spesialutstyr.

Pause

Fra og med denne uka blir det en pause i anleggsarbeidet.

– Vi er ferdig med å fylle ut sjølve vegen. Nå tar vi en pause i anleggsarbeidet fram til snøen går av marka — sånn omtrent til slutten av mai, opplyser Pettersen.

– Når vi da starter opp igjen vil vi ta fatt på jobben med å grave ned to kulverter i vegen, som skal sørge for vanngjennomstrømning. Vi skal også fylle opp vegen over Kapervatnet til rett høyde med cirka tre meter, og vi skal planere skråningene, sier Pettersen.

For å ta hensyn til hekketida har anleggsfirmaet sprengt seg opp et bufferlager med stein.

Overlevering

Sjøl om det er betydelig med arbeid som gjenstår regner Pettersen med at det skal gå greit å være ferdig til overleveringsdatoen, som er 15. oktober. TP Maskin skal levere vegen ferdig til asfaltering.