- Skal flyktninger få, må alle få!

Werner Enoksen (Frp) synes ikke det er riktig om kun bosatte flyktninger i Berg kommune får tilskudd til førerkortet.

likebehandling: Werner Enoksen (Frp) er klar på at det blir feil om kun de bosatte flyktningene i Berg kommune gis tilskudd til førerkort. – Det må være likt for alle, mener Enoksen.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

SKALAND: 24. februar skal Berg kommunestyre ta stilling til om flyktningene som er bosatt i kommunen skal få et førerkort-tilskudd på 15.000 kroner. Et tiltak formannskapet ga tommel opp for i november.

Werner Enoksen (Frp) er skeptisk.


Han er stolt av Berg kommunestyre

Samtlige innbyggere i Berg kommune får støtte til å skaffe seg førerkort. Werner Enoksen (Frp) er svært fornøyd.

– Det er vanskelig å komme seg mellom nord og sør i kommunen uten at man har førerkort, noe som gjør både arbeidsforhold og integrering vanskeligere - det er ikke vanskelig å skjønne. Likevel virker ikke dette som et godt integreringstiltak ettersom det legges opp til at noen gis fordeler fremfor andre, sier Enoksen.

En for alle, alle for en

Han ser gjerne at bosatte flyktninger gis et førerkort-tilskudd, men er da klar på at tilbudet må gis til samtlige innbyggere i Berg kommune.


Ikke uenig i førerkort-saka

Berg-ordfører Guttorm Nergård er ikke uenig med Werner Enoksen (FrP) i den såkalte førerkort-saken.

– Og vi kan gjerne bruke av flyktningemidlene kommunen mottar til dette. Jeg tror faktisk ei slik ordning vil bidra til at de som er skeptiske til flyktninger kanskje får et litt annet syn når de ser at det faktisk gir goder å ha flyktninger i kommunen, poengterer Enoksen.

Motsatt mener Frp-politikeren det kan gi grobunn for splid og misnøye dersom kun flyktningene gis førerkort-støtta.

– For vi har andre i kommunen, blant annet aleneforeldre, som ikke har veldig god økonomi, som også trenger å komme seg imellom og som kan nyte godt av et slikt tilskudd.

Kan behovsprøves

For å unngå å punge ut tilskudd til innbyggere som slettes ikke har behov for støtte, mener Enoksen at tilskuddet kan behovsprøves.

– Da er det økonomi og ikke hudfarge som avgjør om man får støtte, sier Enoksen.

– Men hvordan skal kommunen ha råd til å gi ut dette tilskuddet?

– Kommunen går så det suser, og vi har hatt overskudd i flere år nå. Og har vi råd til å gi tilskudd til noen, så har vi råd til å gi til alle som trenger det – det synes jeg er ganske enkelt, sier Enoksen.

Han tror jo også at ei slik tilskuddsordning kan bidra til å flere flytter til Berg kommune.

– Som et godt rekrutteringstiltak.

Han peker også på mulighetene for at kommunen ikke nødvendigvis trenger å gi støtte i form av rene penger. For eksempel ved å sørge for at teorikurs arrangeres i kommunen.