Slik blir den nye Ørneheimen

Ørneheimen skal oppgraderes for millioner til workshop senter for ungdomskultur.

SKISSE: Her er plantegningen som viser hvordan Ørneheimen vil bli seende ut etter oppgraderingen som anslås å koste omlag 10 millioner kroner.  Foto: UKM Troms/Kulturskolen i Lenvik

ÅPNer: Virksomhetsleder for kultur og idrett, Cato Simonsen, mener at et workshop senter for ungdomskultur i Ørneheimen både vil styrke arbeideidsmulighetene til Kulturskolen i Lenvik, UKM Troms og andre interesserte brukere i Troms og Nord-Norge. Foto: Reidar Ingebrigtsen 

nyheter

FINNSNES: Det er snakk om renovering og oppgradering både utvendig og innvendig, et påbygg og investering i nytt utstyr. Men først må politikerne i Lenvik gi klarsignal for prosjektet.

– Vi har presentert planene for Komiteen for oppvekst og kultur som stiller seg veldig positiv til konseptet. I neste uke skal saken opp i formannskapet, opplyser virksomhetsleder for kultur og idrett, Cato Simonsen.

– Tror du at dere får klarsignal fra politisk hold?

– Jeg tror i hvert fall at det er gode muligheter for at vi fårklarsignal for å fortsette med utredningen av prosjektet. Når vi så har et kostnadoverslag på bordet vil det dreie seg om økonomi. Økonomispørsmålet er todelt, og handler for det første om selve oppgraderingen av bygningsmassen og investeringen av utstyr. I andre omgang handler det om driftskostnader, forklarer Simonsen, som påpeker at oppgraderingen er en engangsinvestering, mens driften egentlig er en videreføring av eksisterende utgifter.

– Lenvik kommune har som eier av Ørneheimen allerede noen driftkostnader i tilknytning til aktiviteten som kulturskolen har i Ørneheimen. Å drive det videre som et workshop senter vil ikke medføre til noen økte driftkostnader av betydning.

Kulturpolitisk løft

Det er daglig leder for UKM Troms, Odd-Halvdan Jakobsen, som sammen med virksomhetsleder Cato Simonsen har utformet planene.

– Dette er det største kulturpolitiske løftet i lenvik siden kulturhuset ble bygget. Det er også et prosjekt som passer inn under alle statlige tilskuddsordningene som finnes. Jeg har stor tro på at ekstern finansiering i form eksterne midler kan dekke i hvert fall en tredjedel av kostnadene, sier Odd-Halvdan Jakobsen.

– Hva blir prislappen?

– Dette er jo noe som må utredes, men det er klart at den fort kan komme opp i 10 millioner kroner. Men dette prosjektet vil gi mange positive ringvirkninger. For det første kan vi snu nedbyggingen av kulturskolen som har pågått lenge, og for det andre vil et slikt senter generere inntektekter i form overnatting, catering og handel generelt. Det vil også sette Lenvik og Finnsnes på kartet som et regionsenter for ungdomskultur som både vil styrke UKM og kulturskolens arbeid.

Oppgradering

– Selve oppgraderingen av bygget vil gå på ting som å gi det en mer innbydende og moderne fasade. Det behøver ikke koste så mye, noen strøk med maling i friske farger gjør mye. Tilbygget på baksiden vil i tillegg gi bygningsmassen et mindre brakkelignende preg enn det har nå, Og så må selvsagt også inngangspartiet gis et penere og mer moderne utrykk som signaliserer hva det brukes til, forklarer Cato Simonsen.

Innvendig skal blant annet to bandrom tilknyttet et studio som muliggjør innspilling av musikk på plass. Ellers vil utstyr for design, foto, film, lys og lyd være lokalisert i ulike rom. Det skal være to garderober, grupperom for undervisning og samlingsrom for møteaktiviter.

– Storsalen med scene må også oppgraderes noe, og noen vegger fjernes for å gi rom til aktiviteter som dans og ny-sirkus. Sanitære forhold som toalett og dusj må også oppgraderes, påpeker Simonsen.

Brukere

– Hvem skal bruke dette nye senteret?

– Kulturskolen i Lenvik vil fortsatt være en bruker, men med betydelig økt aktivitet. Dette vil gi oss anledning til å øke vårt tilbud i kulturopplæring av unge både når det gjelder mengde og kvalitet. UKM Troms vil også være en bruker på ulike vis. Men vi tenker at også andre regionale organisasjoer som Hålogaland Amatørteaterselskap og Norsk Musikkråd kan bruke huset til kurs og workshops. Dette skal ikke bare være et senter for Lenvik, men for hele Troms og Nord-Norge. Vi vil skape en arena for kulturproduksjon og kompetansedeling med ungdom som den viktigste målgruppa.

Odd-Halvdan Jakobsen har tro på at politikerne går for konseptet.

– En slik mulighet til å skape et toppmoderne senter for læring og produksjon finansiert vesentlig av eksterne midler har vi aldri hatt i Lenvik før, mener han.