Bråkmakere i fylla fratatt førerkortet

Lensmann Arnold Nilsen har slått hardt til mot to menn i midten av 20-åra.

Lensmann Arnold Nilsen slår hardt til mot unge menn som viser klanderverdig vandel over tid. Nå har to mistet førerkortet, og politiet har flere i kikkerten.  Foto: Stian André Lund

nyheter

FINNSNES: Begge to er nettopp fratatt førerkortet for minst ett år.

Årsak: De har over tid utvist en klanderverdig vandel.

- De er begge straffet for gjentatte tilfeller av legemsfornærmelser og ordensforstyrrelser begått i ikke-edru tilstand. De er rett og slett bråkmakere i fylla, skriver lensmann Arnold Nilsen i en pressemelding.

Folkebladet-TV: Både enig og uenig med lensmannen

Lensmannen viser til bestemmelser i Vegtrafikkloven - paragraf 24 - som sier at den som skal ha førerkort skal være edruelig, og ha god vandel. Dersom innehaveren ikke er edruelig eller hans vandel er slik at han ikke anses skikket til å føre motorvogn, kan føreretten for førerkortpliktig motorvogn kan tilbakekalles. Dette ifølge vegtrafikkloven § 34 femte ledd.

Flere i kikkerten

Lensmann Arnold Nilsen opplyser at politiet har flere unge menn i kikkerten.

- Dette er personer som til stadighet i beruset tilstand er innblandet i ordens- og legemssaker, og som også har fått gjentatte straffereaksjoner. Noen av disse vil uten omlegging av livsstil garantert bli fotgjengere i løpet av kort tid, skriver Arnold Nilsen i pressemeldinga.

Gjenerverv av føreretten

De to mennene som nettopp har mistet førerretten må belage seg på å ta en fullstendig ny førerprøve etter ett år. Før det skjer vil lensmannen stille krav om at de må forevise tilfredsstillende legeattest(helseattest for førerkort og dokumentasjon på at de har vært rusfri over tid (som er minimum det siste året).