Finnsnes får to ladestasjoner

De to første ladestasjonene for elbiler blir montert på Finnsnes rett etter nyttår.

tilbud: Senterleder Stig Bergheim er tilfreds med å kunne tilby kunder med eliler gratis opplading. Foto: Maria Holm Simonsen 

nyheter

FINNSNES: Det opplyser senterleder Stig Bergheim ved Amfi Finnsnes.

– Dette skjer gjennom et spleiselag mellom en organisasjon som heter Tesla Owners Club Norway og oss. Tesla skaffer til veie utstyret som behøves, og vi sørger for å få det montert og drifte det, forklarer senterlederen. Han understreker at ladestasjonene kan brukes av alle elbiler, ikke bare såkalte Tesla-biler.

Femsifret

– Dette er en noe annen type ladestasjoner enn de som er kommet på plass i Bardu. Men de er helt moderne og fullstendig opp til det beste av det man finner i dagens standard på elbil ladere. De er også hurtigladere der våre kunder kan få ladet opp bilen sin samtidig som de handler hos oss.

– Er dette kostbart utstyrt?

– Det koster nok et femsikret beløp å få dem montert, og en del vil det nok også koste oss å drifte dem. Men vi er svært tilfreds med at vi nå snart kan yte dette tilbudet for våre kunder. Det er et gratis tilbud som ikke vil koste våre kunder noe, i likhet med parkeringsplasser for elbiler, som er gratis.

På taket

De to ladestasjonene skal monters på parkeringsplassen som ligger på taket til Amfi.

– Det vil være spesielle parkeringsplasser som er øremerket for elbiler. Plassene vil selvsagt også bli merket veldig tydelige så de er lette å finne for alle som kjører elbiler.

– Har etterspørselen etter slike ladestasjoner vært stor?

– Jeg har hatt noen henvendeler om vi har slike, sist rett før jul. Men dette er noe jeg regner med vil være stigende etter hvert som flere anskaffer seg elbiler. Når det stadig blir montert flere stasjoner er det sikkert også flere som velger en elbilen neste gang de investerer i et nytt fremkomstmiddel.

– Det er framtiden?

– Ja, det er ingen grunn til å tro at det ikke er det. Ladestasjonene på taket vårt kan brukes til alle døgnes tider uten at det koster noe.

På nyåret

– Når vil ladestasjonene være på plass?

– Vi hadde håpet at vi skulle få dem montert før jul, men det lot seg ikke gjøre. Nå ser det ut til at de vil være på plass i løpet av de første ukene i januar neste år. Da vil det også være ladestasjoner ved den ytre turistveien i Nord-Norge. Man har allerede ladestasjoner i Tromsø og Harstad.