Store tap etter fisketurisme-konkurs

Advokat Oddvar V. Eriksen er nå i sluttfasen av bobehandlingen etter konkursen i fiskerturismebedriften til Asbjørn Høgseth i Torsken. Det er klart at kreditorene vil lide et betydelig tap etter konkursen.

BOSTYRER: Advokat Oddvar V. Eriksen sier at det har vært en omfattende jobb å behandle konkursboet til fisketurismeforetaket til Asbjørn Høgseth i Torsken.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Asbjørn Høgseth begjærte selv oppbud for enkeltpersonsforetaket Høgseh Eiendomsutvikling i mai 2021. Siden da har bostyrer advokat Oddvar V. Eriksen jobbet for å samle trådene og sikre og realisere verdiene for kreditorene, noe han sier har vært en omfattende jobb. Oversikten til bostyreren viser at de samlede kravene i boet er på 5,2 millioner kroner. Av dette er Danske Bank største kreditor med et krav på 4,6 millioner.

Advokat Eriksen slår fast at realisering av verdiene i boet på langt nær er nok til å dekke de samlede krav.