Dyre omsorgsboliger skaper politikerhodebry i Målselv

Kommunestyret har allerede vedtatt at det skal bygges 20 nye omsorgsboliger på Andslimoen, men en anslått prislapp på opp mot 100 millioner har satt i gang de små grå hos målselvpolitikerne. Nå kan prosjektet bli nedskalert.

HEFTIG DEBATT:  Bygginga av nye omsorgsboliger skapte en heftig debatt som varte i to og en halv time i formannskapet i Målselv tirsdag. Men til slutt landet politikerne på ei omforent løsning som innebærer at kostnader skal kuttes og at kommunen vil ha tilbud på bygging av både 14 og 20 boliger i ett byggetrinn på Andslimoen.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Jeg liker ikke å kaste bort penger, og jeg synes det er useriøst dersom vi nå går bort fra det vi har gjort. Derfor synes jeg vi skal ta ei beslutning her i dag …

Slik oppsummerte varaordfører Martin Nymo (H) en nesten to og en halv time lang debatt om omsorgsboligprosjektet i formannskapet tirsdag. Da hadde politikerne vært gjennom alt fra å skrote det planleggingsarbeidet som er gjort og gå ut med et åpent anbud uten føringer, til å følge administrasjonens innstilling om å bygge 14 istedenfor 20 boliger. Til slutt endre de på ei mellomløsning, men fortsatt kan ting endre seg fram til at prosjektet endelig skal vedtas i kommunestyret onsdag til uka.