Fotominne: Elever med farlig ferdsel over veien

nyheter

Hver dag leker flere gymnas-elever seg med døden langs innfartsveien i Finnfjordbotn, skrev Folkebladet i oktober i 1992.

I stedet for å bruke gang- og sykkelvegen under vegen som en ser fremst på bildet, går de heller langs den sterkt trafikkerte innfartsveien når de går til skolen. Da Folkebladets fotograf Trond Sandnes stilte seg opp for å ta bilde, ble han vitne til en elev som gikk rett over veien, slik at en bil på tur mot Finnsnes måtte stå på bremsen.