Nytt tilbud på DMS Finnsnes:

Fjernstyrer behandling av slagpasienter ved hjelp av video

Hvert år får rundt 50 personer i regionen hjerneslag og riktig behandling avdekkes best gjennom CT-undersøkelse. Det må de til Tromsø for å gjøre, men nå tilbyr DMS Finnsnes som en av de første i landet, fjernstyrt behandling av slagpasienter.

RIKTIG OG RASKERE: Britt Sebergsen fra Finnsnes fikk hjerneslag tidligere i år. Heldigvis var været bra og hun kom seg raskt med ambulansehelikopter til UNN i Tromsø for riktig behandling. – Ved hjelp av videooverføring kan vi nå tilby riktig og raskere behandling til pasienter i Midt-Troms, sier seksjonsoverlege nevrologisk seksjon på UNN, Linn Hofsøy Steffensen (t.h)  Foto: Ida Larsen

nyheter

Ved hjerneslag er det kritisk at man kommer i gang med riktig behandling så fort som mulig. CT-undersøkelse tas i dag ved nærmeste sykehus. En CT-maskin kan kun styres av en radiograf, noe som har gjort det vanskelig å tilby dette på Finnsnes. Nå gir det nye samarbeidsprosjektet mellom Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Helse Nord IKT og Senja kommune pasienter fra Midt-Troms hjelp via videooverføring, et såkalt telemedisinsk slagmottak. Det gir både riktig og tidligere behandling.

Fjernstyrer

Seksjonsoverlege på nevrologisk seksjon, Linn Hofsøy Steffensen, forteller at behandlingen er et samarbeid mellom nevrologisk og radiologisk avdeling på UNN, og legevaktslege, sykepleiere og ambulansearbeidere på Finnsnes. Radiografen i Tromsø fjernstyrer CT-maskinen på Finnsnes, og teamene kan konsultere med hverandre via video.