Disse ga mest og minst i Midt-Troms til TV-aksjonen

Dyrøy-væringene var de mest spandable i Midt-Troms under årets TV-aksjon. Innbyggerne i Senja kommune ga minst.
nyheter

Søndag kveld hadde årets TV-aksjon – til inntekt for Plan – innbrakt 243,3 millioner kroner. Dette er det høyeste beløpet noen gang ved avslutningen av sendingen.

Pengene som samles inn i år, går til arbeidet mot barneekteskap.