Fylkesveiene i Troms har et etterslep på åtte milliarder kroner – vil kunne ta 20-30 år å løse det

I en tverrpolitisk uttalelse, krever fylkestinget et nasjonalt løft for å løse problemet med etterslep på fylkesveiene. De skriver at etterslepet i Troms er på åtte milliarder kroner.

UTBEDRINGSBEHOV: Fylkesvei 7940 er en av mange veier med et skrikende behov for utbedringer. Nå krever fylkespolitikere fra Troms og Finnmark et nasjonalt løft for å løse problemet med etterslep på fylkesveiene. FOTO: JØRN MIKAEL HAGEN 

nyheter

(iTromsø): – De dårlige fylkesveiene hemmer utviklingen i distriktene i Troms og Finnmark. Med dagens økonomiske rammer som fylkeskommunen har å forholde seg til, gitt av Stortinget, vil det kunne ta bortimot 20–30 år å løse det svært store etterslepsproblemet på fylkesveiene, skriver fylkespolitikere fra samtlige partier i Troms og Finnmark i en uttalelse.

De etterlyser et nasjonalt etterslepsløft for fylkesveiene.