Oppdrettsnæringa ønsker endringer:

Vil ha rullerende biomasse

I høst skal det nye Stortinget ta stilling til en prøveordning med rullerende biomasse i oppdrettsnæringa. – Endringen vil kunne føre til at vi slipper opphold og permitteringer, sier Salaks-eier Odd Bekkeli.

JEVN FLYT: Odd Bekkeli i Salaks AS det er viktig å innføre rullerende biomasse. – Målet er jo å ha en jevn flyt i produksjonen hele året, sier han.  Foto: Ulf Antonsen

nyheter

I dag får oppdretterne ikke overstige en en maksimal mengde biomasse (MTB) i merdene. Dette er en konstant øvre grense hele året. Regjeringen har sendt ut en melding på høring der en vurderer å innføre en rullerende maksimal tillatt biomasse (RMTB) med mål om økt bearbeiding og verdiskaping.

Det legges opp til et øvre tak i prøveordningen som foreslås over fem år. Ordningen vil videre avgrenses til et begrenset antall grønne produksjonsområder. Det vil si områder der miljøsituasjonen med hensyn til lakselus er ansett som akseptabel.