Krever at kommunestyret skal ta endelig avgjørelse i oppdrettssaken

I mars vedtok Senja kommunestyre å delegere den endelige avgjørelsen i saken om etablering av torskeoppdrett i kommunen, til Utvalg for Samfunnsutvikling. Opposisjonen i Senja kommune krever nå at den omstridte saken skal behandles i kommunestyret.

Tre aktører har søkt om dispensasjon fra NFFF-arealene i kystsoneplanen rundt Senja for å etablere til sammen ni oppdrettslokaliteter for torsk. En av lokalitetene som har vist seg å være mest omstridt er den ved Vassulvika i Solbergfjorden.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det skriver kommunestyrepolitikere fra AP, SV, MDG og Senjalista skriver i en pressemelding.

Senja kommune har til behandling søknader fra tre aktører som har søkt om dispensasjon fra bestemmelsene om farleds-, friluftsliv- og fiskeformål i den nylig vedtatte Kystsoneplanen, for å etablere torskeoppdrett på til sammen ni lokaliteter i kommunen.