– Gode muligheter for å øke tang- og tareproduksjonen i Troms og Finnmark

Troms og Finnmark fylkeskommune er nå blitt med som samarbeidspartner i tareklyngen Norwegian Seaweed Cluster.

Fylkesråd for næring og miljø: Karin Eriksen (Sp). Foto: Troms og Finnmark fylkeskommune 

nyheter

Tang- og tarenæringen er viktig for fremtiden, både for å dekke et økende matbehov, påvirke klima i positiv retning, samt bidra til et mer bærekraftig havbruk.

Norwegian Seaweed Cluster er en nyopprettet klynge for aktører i Norge som driver med høsting eller oppdrett av tang og tare. Den nydannede klyngen er et resultat av et samarbeid mellom Algenettverk Nord og Norsk Taredyrkerforening.