Senja kommune får 26,9 millioner kroner

I år utbetales én milliard kroner til 140 kommuner og 7 fylkeskommuner fra Havbruksfondet.

Fondet fordeler den kommunale sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Her fra Salmars oppdrettsanlegg i Trettevika på Nord-Senja, i nærheten av Skårliodden.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret. Det er Fiskeridirektoratet som har ansvar for utbetalingene fra fondet.

Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020 som skal utbetales i 2021, skal 125 millioner kroner til fylkeskommunene. De øvrige 875 millioner kroner tilfaller kommunene, melder Fiskeridirektoratet. Det skriver iLaks.no.