Bell-helikoptre returnerer og Bardufoss får egen skvadron

Bardufoss får en egen skvadron for hærhelikoptre, og i påvente av nye helikoptre skal "et tilstrekkelig antall" Bell 412-maskiner flyttes tilbake fra Rygge til Bardufoss for å styrke Hærens helikopterkapasitet.

SOLA SKINNER PÅ BARDUFOSS:  Målselvs senterpartiordfører Bengt Magne Luneng er strålende fornøyd med de formuleringene om helikopterframida på Bardufoss som ligger i den ferske regjeringserklæringa. Støre-regjeringa går inn for at Bardufoss får en egen skvadron for hærhelikoptre og at Bell-helikoptre skal returneres fra Rygge for å støtte Hæren i påvente av nye helikoptre.   Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Dette slår den påtroppende Ap/Sp-regjeringa fast i den regjeringserklæringa som ble lagt fram onsdag. I erklæringa heter det av regjeringa vil "flytte eit tilstrekkeleg antal Bell 412-helikopter til Bardufoss for å styrkje Hærens helikopterkapasitet i påvente av innkjøp av nye helikopter. Flyttinga skal vere basert på ei militærfagleg vurdering der både Hæren og spesialstyrkane sine behov for helikopterkapasitet blir varetatt", og videre heter det også at regjeringa vil "sørgje for dedikerte helikopter til Hæren, som blir stasjonerte og organiserte i ein eigen skvadron basert på Bardufoss".

– Dette er kjempegode nyheter, og det er et tydelig signal om at regjeringa mener alvor med å styrke Forsvaret i nord, sier målselvordfører Bengt Magne Luneng.