Nå kan målselvungdommene møtes på skolen på fritida

Til uka åpnes det møteplasser for ungdom både i Øverbygd og på Bardufoss. I velkjente omgivelser for målgruppa.

MØTEPLASANSVARLIG: Kjersti Innjord Thomassen er glad for å endelig kunne ønske målselvungdom velkommen til en uformell møteplass på fritida. Onsdag i neste uke åpnes tilbudet på Bardufoss, mens et tilsvarende tilbud i Øverbygd sparkes i gang den påfølgende torsdagen.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Det er klart at det er noen utfordringer knyttet til å ha møteplasskveldene på skolene, men vi har gjør noen grep for å skille møteplassen fra skolehverdagen. Vi har sett på noen alternativ, men ungdomsrådet kom fram til at denne løsninga er den beste av de alternativene vi har foreløpig, sier Kjersti Innjord Thomassen.

Hun er fagleder for den møteplassatsinga som kommunestyret har vedtatt, og hun både tror og håper at tilbudene på Bjørkeng oppvekstsenter og Bardufoss ungdomsskole skal bli godt mottatt av ungdommene i kommunen.