Har stålkontroll på vedlikeholdsprosjekt til 30 millioner

Med 230 innleide teknikere og et vedlikeholds- og investeringsprogram til 40 millioner kroner som skal gjennomføres i løpet av totalt ti døgn, må alt gå på skinner når Finnfjord AS har sin årlige revisjonsstans.

SVEISING: Det er høy temperatur og store mengder energi i omløp når ovnene ved smelteverket går for fullt. Det gjør at ovnene får hard medfart i løpet av året. Årlig og grundig vedlikehold må derfor til. Her pågår sveisearbeid inne i ovn én.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

Det handler om store penger, masse folk og nøye planlegging når smelteverket i Finnfjord kjører ned ovnene og stanser produksjonen for å utføre tyngre reparasjoner og vedlikehold av prosessanlegget. Systemene og ikke minst de tre smelteovnene får hard medfart i løpet av året. Den grundige gjennomgangen er nødvendig for å sikre stabil og god drift av smelteverket i ytterligere ett år.

MAURTUE: Det er teknikere og vedlikeholdsarbeidere hvor du enn snur og vender deg på Finnfjord i disse dager. Her er ansatte ved Mathiassen Ventilasjon fra Finnsnes i gang med å montere tapperøykavsug til ovn én.  Foto: Vidar Bjørkli

Siden revisjonen, som bedriften kaller det, startet tirsdag i forrige uke har smelteverket vært ei yrende maurtue av innleide teknikere og egne 130 ansatte i full sving med å gjøre verket i stand til å kunne produsere problemfritt og stabilt også de kommende 12 månedene.