Kommuner anker tingrettens avgjørelse om å avvise søksmål

Salten og Lofoten tingrett har fredag avvist søksmålet som Beiarn og Bardu kommuner har reist mot staten og Statskog med påstand om at fjelloven gjelder i de to kommunene.

ANKER: Barduordfører Toralf Heimdal opplyser at kommunen sammen med Beiarn anker tingrettens avgjørelse om å avvise søksmålet fra de to kommunene.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Tingretten mener at kommuner ikke kan gå til søksmål mot staten. Tingrettens avvisning av søksmålet innebærer ikke at retten har tatt stilling til om fjelloven gjelder, kun spørsmålet om kommuner kan saksøke staten, skriver ordfører Toralf Heimdal i Bardu kommune i ei pressemelding fredag.

– Saksbehandlingsfeil

– Beiarn og Bardu kommuner, med støtte fra Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) som organiserer 102 kommuner, mener at tingretten har begått åpenbare saksbehandlingsfeil samtidig som den tar feil i jussen. Tingretten avgjorde saken samme dag som Statskog innga tilsvar i saken, men uten at kommunene fikk anledning til å komme med merknader til Statskogs tilsvar, opplyser Heimdal.