Nå skal framtidas organisering av Den norske kirke fastsettes:

Frykter utarming av det lokale selvstyret

Bort med de kommunale fellesrådene og overføring av arbeidsgiveransvar, makt og myndighet til et fellesorgan for hele prostiet. Det er det overordnede grepet i det forslaget til framtidig organisering av kirka som nå er ute på høring, og det er et grep den daglige lederen av Bardu menighet ikke har mye godt å si om.

FRYKTER UTARMING: Daglig leder av Bardu menighet, Toril Johnsen-Dybdal, frykter at det lokale kirkeselvstyret skal utarmes dersom de lokale kirkeorganene på kommunenivå erstattes av et fellesråd på prostinivå. – Jeg frykter at dette vil bety kroken på døra for det lokale kirkeselvstyret, sier hun om det utvalgsforslaget som nå er ute på høring.  Foto: Privat

nyheter

– Jeg frykter at dette vil bety kroken på døra for det lokale kirkeselvstyret. Vi er del av et prosti som er altfor stort allerede, og jeg frykter at ei organisering i tråd med utvalgets forslag vil innebære at beslutningsmyndighet og ansvar flyttes bort fra lokalsamfunnene og over til et organ som ikke vet hva som rører seg lokalt. Det er veldig mye usikkerhet knyttet til dette, og vi vet jo slett ikke hvem og hvor mange som blir igjen på kontorene lokalt dersom denne sentraliseringa blir gjennomført, sier Toril Johnsen-Dybdal.

Som daglig leder for Bardu menighet er hun del av et lokalt arbeidsfellesskap som innbefatter prest, kirketjener, sekretær, kantor og menighetspedagog, og de jobber sammen med det lokale menighetsrådet for å håndtere alle kirkelige spørsmål og anliggender i sitt lokalsamfunn.