Åsgård setter inn kraftige tiltak etter kritikk om lange ventelister: – Nå må vi handle

En intern rapport ved UNN viste blant annet altfor lange ventelister ved Åsgård sykehus. Nå bretter de ansatte opp ermene. Åsgård skal gjenreises.

UTFORDRINGER: Forløpskoordinator, Heidi Magnussen går med seksjonsleder for voksenpsykiatrisk poliklinikk, Tone Bergheim diskuterer utfordringene ved Åsgård og tiltakene som nå settes i verk, etter at en internrapport for lange ventelister, blant annet.   Foto: FOTO: RONALD JOHANSEN

nyheter

– Jeg er glad for at vi blir sett i kortene. Nå må vi handle, sier Tone Elisabeth Bergheim.

Hun er leder for poliklinisk seksjon UNN Åsgård, og møter avisa sammen med fire ansatte. På bordet ligger den mye omtalte revisjonsrapporten. En rapport fra Helse nord i år som blant annet avdekket lange ventelister og manglende tiltaksplaner ved Åsgård.