Sykkelfesten har vært en stor suksess i Trøndelag. Nå vil de skape samme konsept i Midt-Troms

Siden 2017 har "blandeveisrittet" mellom Steinkjer og Namsos vært en årviss suksess. Nå ønsker ritteieren Statskog å skape en tilsvarende fest lenger nord, og i juni sykles etter alle solemerke det første rittet fra Frihetsli i Dividalen, via skytefeltene i Mauken og Blåtind, og til den nye byen på innlandet.

SPEKTAKULÆRT:  Dersom en avlegger av Gran Fondo Strade Statskog blir lagt til Målselv, vil rittdeltakerne blant annet få sykle langs sammenbindingsveien gjennom skytefeltene i Mauken og Blåtind. Her er rittgründer Kim Riseth og Statskog-kommunikasjonssjef Trond Gunnar Skillingstad avbildet under forriges uke befaring.  Foto: Privat

nyheter

– Jeg ser ingen grunn til at det ikke skal bli ritt her, for jeg opplever et veldig stort lokalt engasjement for ideen, sier sykkelentusiast Kim Riseth.

Som sjefredaktør i Namdalsavisa gikk han sammen med Statskog for å planlegge, legge til rette og gjennomføre rittet som i 2017 skulle markere avisas 100-årsjubileum, og siden er turrittet blitt en årviss og svært populær foreteelse i det nordtrønderske landskapet.