Bardu dropper foreleggene til reindriftsutøvere for ulovlig hytteoppføring

Bardu kommunestyre vedtok onsdag å oppheve foreleggene som er gitt til reindriftsutøvere i Saarivuoma sameby for ulovlig oppsett av gjeterhytter i Bardu.

LOVLIG:  Høyesterett har slått fast at Saarivuoma sameby har lov til å drive reindrift på norsk side, og nå opphever Bardu kommune foreleggene de har gitt sju reindriftsutøvere for ulovlig bygging av gjeterhytter ved Altevatn.  Foto: Yngve Paulsen

nyheter

Vedtaket var enstemming, og det samme var ei beslutning om å dekke saksomkostningene samebyen har hatt knyttet til saken mot Bardu kommune i anledning foreleggene. Grunnlaget for foreleggene forsvant da norsk Høyesterett i vår avgjorde at svensksamene har rett til å drive reindrift på norsk side, og kommunen vil nå søke Statsforvalteren om å få dekket de drøyt 280 000 kronene Bardu har hatt knyttet til ulovlighetsoppfølging av gjeterhyttegbygginga ut fra plan- og bygningsloven. Kommunestyret vedtok også onsdag at ordføreren skal gå i dialog med Saarivuoma sameby med tanke på å utarbeide en konstruktiv samarbeidsavtale for påfølgende politisk behandling.