Neste uke vil Forsvaret stanse trafikk på veier og undersøke terreng i Midt-Troms. Disse områdene blir berørt

Neste uke vil norsk og alliert personell fra Forsvaret befare terreng, veier og en del anlegg foran øvelse Cold Response neste år.

ØVELSE: Neste uke vil Forsvaret undersøke terreng og veier til neste års vinterøvelse i Norge. Bildet er fra en tidligere Cold Response-øvelse.   Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS

nyheter

Arbeidet vil kunne berøre enkelte beboere og trafikanter i de aktuelle områdene, opplyser Forsvaret i en pressemelding fredag.

I mars 2022 starter den norsk-ledede storøvelsen Cold Response 2022, hvor minst 30.000 norske og allierte soldater skal delta. Øvelsen pågår i Sørøst-Norge, Midt-Norge og flere steder i Nord-Norge.