Målselv kommune: – Vi har rett og slett kapasitetsproblemer

– Det skjer veldig mye positivt i Målselv, men vi er på et punkt der vi må se på hva vi greier og ikke greier. Det er voksesmerter på alle nivå i den kommunale administrasjonen nå, og det er noe kommunestyret må være klar over.

HAR NOK Å GJØRE:  Kommunedirektør Frode Skuggedal informerte onsdag kommunestyret om at det er en krevende situasjon med mange oppgaver på for få hender i den kommunale administrasjonen i Målselv nå. Han vil ikke bruke ordet "krise" om situasjonen, men slår fast at administrasjonen har voksesmerter som følge av høyt aktivitetsnivå og høyt politisk ambisjonsnivå i Målselv.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Det sa kommunedirektør Frode Skuggedal i ei orientering til kommunestyret i Målselv onsdag. Han viste til konkrete tall som viser at saksmengden som behandles i den kommunale administrasjonen har vokst over år, og han slo fast at administrasjonen nå er på et punkt der ledelsen må være tydelig på hva man greier og hva man ikke greier.

– Vi har rett og slett kapasitetsproblemer, og vi er i gang med en prosess med enhetslederne for å se på hvordan vi må prioritere for å få unna det vi gjøre noe med, sa han.