Kraftig nei til høyspentmast gjennom sentrum

Venstres Roar Sollied fikk et samlet kommunestyre med seg på krav om at det ikke skal reises noen ny høyspentmast i sentrum av Bardufoss.

KRAFTIG STØTTE:  Venstres Roar Sollied fikk støtte fra et enstemmig kommunestyre for kravet om at det ikke skal gå noen framtidig høyspentlinje i lufta gjennom Bardufoss sentrum, men at kabelen bør legges i rør under E6 og forbi Bardufoss sentralskytebane. Planen, som det er gitt konsesjon for, er at det skal reises ei mast i området bak Sollied på bildet. ,  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Det har som kjent vært kraftig lokal motstand på Bardufoss mot Arvas planer om at den planlagte kraftlinja mellom kraftstasjonen på Bardufoss til Senja skal gå i luftstrekl forbi Bardufoss sentrum. Departementet har gitt konsesjon til dette og den avgjørelsen er endelig og ikke mulig å anke, men det samlet kommunestyre i Målselv krever likevel at kabelen legges i bakken under E6 forbi Bardufoss og forbi Bardufoss sentralskytebane.

Fastlåst

Vedtaket kom etter en interpellasjon fremmet av Venstres Roar Sollied, og i debatten var det mange politikere som appellerte til samfunnsansvaret til en aktør som under sitt tidligere navn (Troms Kraft) har produsert store verdier på vannkrafta i Målselv. Blant annet Fremskrittspartiets Yngve Hagensen, som mente at kommunestyret burde sende et kraftig signal om at Arva bør ta hele regninga for å få kabelen lagt i bakken. Ordfører Bengt Magne Luneng (Sp) var klar på at han har prøvd å få Arva til å ta hele eller deler av regninga for å legge kabelen i bakken eller i alle fall ette opp ei mast et annet sted enn nær Rema-bygget på Bardufoss , men signalene fra Arva har vært tydelige på at de ikke vil betale for et dyrere alternativ enn det de har fått konsesjon for.