Fortsatt ingen indikasjon på ukontrollert smitte

foto