Onsdag skal skoleområdets framtid opp i kommunestyret:

Anbefaler salg av hele området til boligutvikling i privat regi

Gruppa som har sett på mulighetene anbefaler politikerne å selge området som i dag huser både Setermoen skole og Bardu ungdomsskole. Men de anbefaler også at kommunen skal ha ei hånd på rattet for den videre utviklinga av området.

GER KAN DET BLI BOLIGER: Onsdag skal kommunestyret i Bardu avgjøre hva kommunen skal gjøre med eiendommen som i dag huser både barne- og ungdomsskolen på Setermoen. Gruppa som har utredet alternativene anbefaler politikerne å gå for salg av eiendommen til en privat utbygger som vil sanere bygningene og utvikle eiendommen til et boområde.  Foto: Merete L. Borgersen

nyheter

– Vi mener at det viktigste er at eiendommen blir godt utnyttet til det beste for Bardu-samfunnet, og i det ligger det at vi ikke nødvendigvis anbefaler salg til høystbydende, sier kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø.

Hun har vært én av fem deltakere i ei politisk oppnevnt styringsgruppe som har sett muligheter for videre utnyttelse av det 24 mål store arealet som i dag huser både barne- og ungdomsskolen på Setermoen, men som vil huse tomme bygninger når skolene flytter over i nybygde lokaler like over nyttår.