Kutt i skolehelsetjenesten kan true senjabarns helse

Skolehelsetjenesten i Senja kommune har ansvar for over 2000 elever, fordelt på 20 skoler. Med 5,5 årsverk er tjenesten underbemannet og må på grunn av mangel på ansatte kutte i tilbudet.

ALVOLIG SITUASJON: Avdelingsleder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, Ricke Brandmo, frykter konsekvensene med at lavterskeltilbudet "åpen dør" nå kuttes.   Foto: Marte Markussen

nyheter

I tidligere år har skolehelsetjenesten i Senja kommune tilbudt skoleelever lavterskeltilbudet «åpen dør». Tilbudet går ut på at helsesykepleierne ukentlig er tilstede på skolene og at elever som ønsker eller trenger hjelp kan komme til dem for å ha samtaler på tomannshånd. Dette tilbudet er kommunen nå nødt til å kutte og heller fokusere på forebyggende undervisning på skolene.

Ricke Brandmo er avdelingsleder i Helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Hun og de ansatte syns det er alvorlig at de ikke greier å gi «åpen dør»-tilbudet. De mener at lavterskeltilbudet er en svært viktig del av tjenesten og de frykter hva som kan skje med elever, når tilbudet ikke lenger er tilgjengelig.