Målselv vil bygge boliger for Forsvaret i Øverbygd:

Venter på beslutning om langtidsleie

I vår ble det kjent at Målselv kommune ønsker å legge til rette for bedre boligstandard for forsvarsansatte på Skjold. Planene om å bygge et moderne boligkompleks i Øverbygd sentrum har møtt begeistring fra Forsvaret lokalt, men kommunen venter fortsatt på ei overordnet beslutning om langtidsleie.

OPP TIL FORSVARET:  Målselv kommune mener å ha løsninga på den delen av boligproblematikken som berører forsvarsansatte på Skjold Men kommunen må ha en avtale med Forsvaret om langtidsleie i bunnen for å gå videre med planene om et boligkompleks i Øverbygd sentrum  Foto: Illustrasjon: Norconsult

nyheter

– Vi har ikke fått noen formell tilbakemelding, men i ulike møter med Forsvaret lokalt og Forsvarsstaben har vi fått veldig positive tilbakemeldinger på planene. Men vi mangler ei beslutning fra sentrale beslutningstakere, for vi kan ikke gå i gang med et slikt prosjekt uten å ha forsikring om at Forsvaret vil gå inn på en langsiktig leieavtale, sier kommunedirektør Frode Skuggedal.

Leieavtale er nøkkelen

Planene om et boligkompleks med 24 leiligheter i Øverbygd sentrum ble presentert for formannskapet i Målselv i april. Kommunen har allerede ei tomt disponibel til formålet, og tanken er å bygge et kompleks med et totalareal på drøyt 2500 kvadratmeter med et prisoverslag på opp mot 70 millioner. Et slikt bygg vil ikke kunne avhjelpe med tanke på bostandarden for de vernepliktige, men tanken er at forsvarsansatte skal kunne bo godt i disse boligene.