Forsvaret om dårlig boligstandard for soldater og ansatte:

Erkjenner at standarden må heves og er åpen for leie i Øverbygd

Forsvaret lover at oppgradering og fornyelse av aldrende bygningsmasse skal vies økt oppmerksomhet når framtidige investeringsbehov skal vurderes. Og de er åpen for å leie dersom Målselv kommune bygger leiligheter i Øverbygd.

KAN BLI REALITET:  Slik ser Målselv kommune for seg at et framtidig boligkompleks i Øverbygd sentrum kan se ut. Men realisering avhenger av en avtale med Forsvaret om langtidsleie, og en slik avtale signaliserer Forsvaret at det kan bli aktuelt å gå inn på dersom det vurderes som en hensiktsmessig måte å dekke et behov på.  Foto: Skisse: Norconsult

nyheter

Det kommer fram i et skriftlig svar fra Forsvaret på spørsmål Folkebladet har stilt i tilknytning til de seneste dagers fokus på boligstandarden for vernepliktige og befal i Forsvaret generelt. Og Hæren spesielt. Folkebladet stilte fire spørsmål skriftlig til Forsvarsdepartementet, som igjen har overlatt svaransvaret til Forsvaret.


Målselv vil bygge boliger for Forsvaret i Øverbygd:

Venter på beslutning om langtidsleie

I vår ble det kjent at Målselv kommune ønsker å legge til rette for bedre boligstandard for forsvarsansatte på Skjold. Planene om å bygge et moderne boligkompleks i Øverbygd sentrum har møtt begeistring fra Forsvaret lokalt, men kommunen venter fortsatt på ei overordnet beslutning om langtidsleie.


Erkjenner behov

Når det gjelder oppgradering av eiendom, bygg og anlegg (EBA), inklusive kaserner og boliger, skriver pressevakt i Forsvaret, oberstløytnant Vegard Norstad Finberg, følgende: