Stortingets ombudsmann om dårlige boforhold for forsvarspersonell:

– Ei utfordring som har vedvart altfor lenge

Som ombudsmann for Forsvaret er Roald Linaker godt kjent med at boforholdene for mange vernepliktige og ansatte i Forsvaret ikke er slik de burde være. Dette har han også synliggjort i rapporter til Stortinget, og han mener tida er overmoden for å få gjort noe med det.
nyheter

– Dette er ei problemstilling og ei utfordring som har vedvart altfor lenge. Jeg snakker med tillitsvalgte om dette året rundt, og ombudsmannsnemnda har hvert år rapportert til Stortinget om mangelfull bostandard for vernepliktige og visse befalsgrupper, sier Linaker, som sammen med ombudsmannsnemnda skal på befaring til Indre Troms om halvannen uke.

– Da vil vi ha med oss denne problemstillinga og danne oss et nytt bilde av nåsituasjonen, sier Linaker.