Nå starter etterlengtet utbedring av tre senjaveier – slik skal trafikken gå fram til 2023

Førstkommende mandag starter Målselv Maskin opp med vegutbedring av tre sentrale senjaveier; fv.862 mellom Mefjordbotn og Senjahopen, fv.7886 mellom Huselv og Husøy og fv.86 mellom Straumsbotn og Torsken.

UTBEDRES: På denne strekninga opp fra Husøy får vogntog ofte problemer på glatt føre vinterstid. Nå skal strekninga utbedres.  Foto: Vidar Bjørkli

nyheter

For å bedre framkommeligheten for tungtransport på sjømatveiene på Senja skal samferdselsetaten i Troms og Finnmark fylkeskommune (TFFK) i gang med en rekke vegutbedringstiltak. I 2019 listet Statens vegvesen opp syv vegstrekninger som trengte utbedringer i Senja, etter innspill fra Sjømatklyngen Senja. Det man nå skal starte med førstkommende mandag er utbedring av tre av disse vegene; fv.862 Mefjordbotn – Senjahopen, fv.7886 Huselv – Husøy og fv.86 Straumsbotn – Torsken. Arbeidet skal etter planen være ferdig i løpet av 2023.

Lokalt firma

Det er Målselv Maskin og Transport AS som har fått entreprenøroppdraget av fylkeskommunen. De tilbydde laveste pris blant syv bedrifter, hvor tilbudene varierte fra 43 til 62 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift, opplyser fylkeskommunen. I en pressemelding sier fylkeskommunen at de er veldig fornøyde med at et kvalifisert lokalt firma vant anbudet.