Bøtelagt etter tømming av død fisk i Dyrøy

Politimesteren i Troms har nylig utstedt et forelegg til MOWI ASA på 800 000 kr. etter anmeldelse fra Fiskeridirektoratet og Mattilsynet.

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet anmeldte i fellesskap MOWI ASA i juli 2020 for brudd på matloven og akvakulturloven.  Foto: Lise Åserud

nyheter

Fiskeridirektoratet og Mattilsynet anmeldte i fellesskap MOWI ASA i juli 2020 for brudd på matloven og akvakulturloven.

Bakgrunnen for anmeldelsen var en hendelse i forbindelse med tømming av lokalitet Storvika V i Dyrøy kommune. Mattilsynet fattet 16. april 2020 vedtak om tømming av lokaliteten innen 1. juni 2020 som følge av at det var påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) der.