Raser mot oppdrettsplaner: – Er det meningen vi skal gå tørrskodd over til Senja på fiskemerder?

Berit Nikolaisen og Dyrøy Villfisk reagerer på planene om torskeoppdrett i kommunen.

DÅRLIG IDÈ: Styret i Dyrøy Villfisk synes mer i opprett i Dyrøy er en dårlig idé.  Foto: Privat

nyheter

Kime Akva AS, med Silsand-mann Ørjan Jensen i spissen, planlegger torskeoppdrett utenfor Sandnes og Hagenes i Dyrøy kommune.

I kystsoneplanen er det ikke avsatt arealer til oppdrett av hvitfisk. Kommunen har imidlertid stilt seg positiv til planene og ønsker å gi dispensasjon fra kystsoneplanen for å kunne gi tillatelse til to nye oppdrettslokaliteter.