Bidrar til å redde fiskerinæringa

Ungdomsfiskerordninga kan i så måte bidra til at Norge også i årene som kommer kan være en sjømatnasjon

Folkebladet på lederplass, onsdag 28. juli 2021

VIKTIG: Mange unge velger blå fag og trekker mot oppdrettsnæringa. Men vi trenger også fiskere. På bildet Isak (til venstre) og Sander Tøllefsen fra Husøy. 

nyheter

Sommerfisket for ungdom er godt i gang, og i Troms og Finnmark er interessen god. Så langt er det 600 ungdommer langs hele kysten av Norge som har meldt seg på, Ordninga kom på 1990-tallet, som et tiltak for å øke rekrutteringa til fiskeriene. Fiskerinæringa opplevde en sterk forgubbing. De som ville satse på arbeid på sjøen, valgt enten offshore eller oppdrett.

Flere kampanjer og tiltak ble rullet i gang. En handlet om å sørge for at ungdom ikke lyttet til sine fedre, men heller ble akkurat det de selv var og advarte mot — fiskere.

En annen var altså sommerfiske for ungdommer. Det siste må i alle fall kunne sies å være en suksess. At 600 unge deltar i ordningen, viser i alle fall en stor interesse for å prøve fiskeryrket.

Rett nok er mange av de som prøver seg, ungdommer med gode forbindelser til fangst på havet. Oftest finner man barn av fiskere som gjerne tar ungdomskvota si med om bord i pappas båt.

For mange av disse er et yrkesliv på dekk godt oppstaket allerede, men så er det også mange som ikke er det. Positivt er det også at det er jenter som trår over ripa på jakt etter fisk og krabber. De siste ukene har vi lest hvordan fiskeriene delvis sliter med et sjåvinistisk rykte, og da gir det håp i hengende snøre at unge jenter likevel vil prøve.

Svært mange av de ung som i dag søker seg til blå fag, har nok oppdrettsbransjen som mål for øyet. Det er bra, men Midt-Troms har virkelig også behov for fiskere. Regionen vår er tuftet på fangst på havet, enten det var i sjarker, skøyter eller trålere.

Så har fiskeriene gjennomgått store endringer, med voldsomme struktureringer og endringer i flåtestrukturen, som igjen har satt sitt solide avtrykk i manntallslistene.

Mat fra havet vil bli stadig viktigere i årene som kommer, og alt kan ikke komme fra havbruksnæringa. Vi trenger å fangste villfisk, men da må vi ha fiskere.

Ungdomsfiskerordninga kan i så måte bidra vesentlig til at Norge også i årene som kommer kan være en sjømatnasjon.

Minileder: Flyktige gjester

Reiselivsnæringa på Senja melder at svært mange turister «reiser etter været» — og spesielt nordmenn er flyktige gjester som gjerne avbestiller og drar andre steder dersom været er dårlig.

De som nå har valgt å trekke fra nord til østlandsområdet får litt av en omvei for å nyte godværet.