Det meldes om et normalt godt vekstår på de fleste jordene i Midt-Troms:

På Langrabbli ser det bra ut midtveis i slåtta

– Veksten kom litt sent i gang, for det var tørt i vår. Men gresset har strekt seg etter hvert, så det tegner til å bli et normalår. Og da har jeg nok fôr til dyrene mine.

BRA AVLING:  Inge Rognmo får god slåttehjelp av avløser Ingrid Blom på gården Langrabbli under Istindlia i Målselv. De har allerede fylt den første siloen, og nå gjenstår en utsilo samt rundballepressing. Det meldes om greie avlinger de fleste steder i Midt-Troms, men i Salangsdalen og Øvre Salangen er det variabelt og noen steder dårlig vekst.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

Det sier Inge Rognmo. Som jordbruker på gården Langrabbli under Istindlia i Målselv har har han 20 melkekyr og 30 ungdyr i fjøset, og nå er han godt i gang med innhøstinga av årets fôravling.

– Vi startet tirsdag i forrige uke, og regner med å være ferdig med å legge i silo i slutte av denne uka. Da har vi noe pressing til rundballer igjen, og den jobben tar vi i neste uke, sier Rognmo, som får hjelp fra avløser Ingrid Blom med å få fôret i hus.