Tilbyr ungdom sommerjobb som strandryddere:

– Ønsker å ta ansvar for marin forsøpling

Flakstadvåg Laks AS søker nå ungdommer til sommerjobb i sammenheng med prosjektet Marin forsøpling 2021, hvor de skal rydde marint søppel fra områdene rundt oppdrettsaktiviteten til bedriften, med mål om en grønnere framtid.

HALLVARDSØYA: Her er Flakstadvåg Laks sitt annlegg ved Hillvardsøya i Selfjorden, hvor det skal ryddes for marint avfall i sommer.  Foto: Roy Alapnes

nyheter

– Marin forsøpling kan få store konsekvenser for fiskene i havet og naturen rundt, så vi ønsker å ta ansvar for hvertfall de områdene hvor vi holder til. Dette er et skritt for oss mot å bli mest mulig grønn, sier Lars Helstrøm, som er en av de ansvarlige for prosjektet.

Helstrøm påpeker at det ikke bare er plast og mikroplast som skal ryddes, men alt søppel som havner i fjæra. Dette av både oppdrett, fiskebåter og andre folk som ferdes på havet og ute i naturen.