Lederen av rovviltnemnda er kritisk til direktoratets håndheving av soneinndelinga:

– Vi må ha nulltoleranse for etablering av rovdyr i beiteprioriterte områder

Som leder av rovviltnemnda forholder John Karlsen seg til at rovdyr og beitedyr skal ha prioritet i ulike soner i Troms og Finnmark. Men han opplever stadig at rovdyra i praksis har forrang når nemnda ber om å få håndheve soneinndelinga.

KRITISK: Som leder av rovviltnemnda har John Karlsen per definisjon et betydelig ansvar for forvaltninga av rovdyrene i Troms og Finnmark. Men han er kritisk til overordnede forvaltningsmyndighetes håndheving av soneinndelinga, og mener nulltoleranse for rovdyreetablering i beiteprioriterte områder må til for å sikre troverdigheten til forvaltninga. Her avbildet under sist onsdags rovdyrmøte med klima- og miljøministeren i Øverbygd.  Foto: Gjermund Nilssen

nyheter

– Ja, departementet har alltid sagt at vi skal forholde oss til den differensierte soneinndelinga. Men det vi stadig opplever er at direktoratet avslår felling av rovdyr i beiteprioriterte områder, med henvisning til at stammen er under bestandsmålet. Derfor er det viktig å få ei avklaring på hva som gjelder, og det har jeg skriftlig bedt om fra departementet, sier Karlsen., som også utfordret klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn på dette spørsmålet under onsdagens møte om rovviltforvaltninga i Målselv.

– Han svarte vagt på dette, men jeg er glad for at han, etter å ha blitt presset, var klar på at oppbygginga av rovdyrstammene skal skje i rovdyrprioriterte områder, sier Karlsen.