Slik endte 2020 for Nergård Fisk økonomisk sett: – Vi er på riktig vei

Nergård Fisk endte i fjor opp med et lite underskudd på om lag tre millioner kroner etter skatt. De samlede inntektene viste imidlertid en oppgang fra året før.

POSITIV: Tommy Torvanger er konsernsjef i Nergård AS, som Nergård Fisk hører inn under.   Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

– Vi er på riktig vei, innleder konsernsjef i Nergård, Tommy Torvanger til Folkebladet.

Han mener altså at pilene peker oppover for selskapet, som både Nergård Sild AS og Nergård Sørøya hører til under.