Han skal lede arbeidet med å skape framtidas Bardu-skole

En ny skole står snart ferdig, det er strid om skolestrukturen og hans forgjenger sa opp i protest. Nå er Lars-Georg Nordhus ansatt som ny enhetsleder for oppvekst, kultur og intergrering (OKI) i Bardu, og han gleder seg veldig til å ta fatt på oppgaven.

SKIFTER BEITE: Lars-Georg Nordhus gir seg etter 10 år som rektor på Salangen skole. 8. september tiltrer han som enhetsleder for oppvekst, kultur og integrering i Bardu kommune.  Foto: Privat

nyheter

– Alle vil nok det beste for skolen i Bardu, selv om det kan være ulike meninger om enkelte ting, Jeg har jo registrert at det har vært en del turbulens, men frykter ikke at det skal prege fortsettelsen. Ansatte, ledelsen og politikerne vil helt sikkert skape en best mulig skole i Bardu, og jeg fram til å være med på den jobben, sier den salangenbosatte 47-åringen.

Rektor

Nordhus har bakgrunn som adjunkt, og har tatt rektorutdanning ved NTNU. De 10 seneste årene har nan jobbet som rektor på Salangen skolen, og han skal nå jobbe ut oppsigelsestida si i rektorjobben før han tiltrer i sin nye jobb. Oppstartsdato i Bardu er satt til 8. september, men jobbskiftet innebærer ikke at Bardu får vekst i innbyggertallet.